accountantsonline.nl: templates
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Templates

Op deze pagina vind je handige checklists en templates om je werk net dat beetje gemakkelijker te maken. We werken hard aan een zo volledig mogelijk overzicht maar een pagina als deze is natuurlijk nooit compleet! Mocht je handige checklists of templates beschikbaar hebben: Help je collega accountants en mail ze naar ons. Wij zullen dan kijken of we dit kunnen plaatsen op deze site. Uiteraard met vermelding van de bedrijfsnaam en/of auteur als dat gewenst is.Communicatie:


Taal:
Wat verstaan we onder non-verbale communicatie
Netiquette: Gedragsregels voor e-mail
Algemene Spellingregels Nederlands
Werkwoordenspelling


Naslag:
Een goed archief is het halve werk
Telefoonzinnen Nederlands-Duits

Telefoonzinnen Nederlands-Engels
Telefoonzinnen Nederland-Frans
Telefoonalfabet Nederlands-Inernationaal
Telefoonalfabet Duits
Telefoonalfabet Engels
Telefoonalfabet Frans
Tellen in andere talen
Titulatuur
Valuta Codes
Valkuilen in de Engelse taal


Presenteren:
Tien Powerpoint flaters


Management:

Arbo:
45 Weetjes over de CAO
De Arbeidstijdenwet
Burn Out of Professionele uitputting
Minimumloon 2009
Opbouw Minimum (jeugd)loon
Normen en Richtlijnen voor beeldschermwerkplekken
Risico Inventarisatie
RSI wat is het?
Stappenplan gedragscode
Vakantierechten

HRM:
Het personeelsdossier
Formulier Indiensttreding Nieuwe Medewerker
Checklist personeelsadministratie Nieuwe Medewerker
Checklist Introductie Nieuwe Medewerker
Model Bevestiging Nieuwe Salaris
Model bevestiging Nieuwe Functie
Hoe Kun je medewerkers Motiveren
Informatie Over de Proeftijd
Voorbeeld Afwijzingsbrief Open Sollicitatie
Voorbeeld Afwijzingsbrief na 1e Gesprek
Voorbeeld Afwijzingsbrief 
Voorbeeld Sollicitatie Ontvangstbrief
Voorbeeld Aanstellingsbrief
Checklist Mogelijke Sollicitatievragen
Voorbeeld Opleidingsovereenkomst
Chekclist Verplichte Onderdelen Arbeidsovereenkomst
Wanneer is er sprake van een Arbeidsovereenkomst
Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd
Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd
Voorbeeld Stageovereenkomst

Voorbeeld Telewerkovereenkomst
Checklist Telewerken
 
Personeel ontslaan Wetten en Regels
Voorbeeldprotocol ingeval van een verlieservaring van een medewerker
Voorbeeld Geheimhoudingsverklaring
Model Werkgeversverklaring tbv Aanvraag Hypotheek

Zakelijk Reizen
Checklist voor een zakelijke reis
Voorbeeld van een Reisplan met Bijeenkomsten
Reisprofiel
Vliegtijden en afstanden


Handig
Postcode zoeken

Hier klikken