Accountancy Nieuws en Vacatures voor Accountants: wta
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

De WTA

De Wet Toezicht Accountantsorganisaties
Inmiddels is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking getreden. In deze wet wordt de AFM (Autoriteit Financiƫle markten) als beoogd toezichthouder aangemerkt. De inwerkingtreding van de Wta bracht aanzienlijke veranderingen met zich mee voor accountantsorganisaties - en de bij hen werkzame of aan haar verbonden accountants - die wettelijke controles verrichten. Op de website van de AFM kunt u lezen wat deze veranderingen zijn.

De belangrijkste veranderingen als gevolg van de Wta zijn:

de wettelijke verplichting om te voldoen aan normen zoals in de Wta zijn vastgelegd en;
het onafhankelijk extern toezicht dat de AFM houdt op de naleving van deze normen.

De veranderingen die de invoering van de Wta met zich meebracht, dragen in belangrijke mate bij aan het herstel van het vertrouwen in de functie van de accountant.
Om u hierover en over andere relevante onderwerpen te informeren, treft u onderstaand een overzich

Hier klikken