Accountancy Nieuws en Vacatures voor Accountants: economie
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

R/C-schuld bij de BV: uitdeling van winst, mét boete

rechter%20hamer%204Veel directeuren-grootaandeelhouders hebben een schuld in rekening-courant bij hun BV. De DGA neemt geld bij de BV op, in rekening-courant, veelal om zijn lage salaris uit de BV aan te vullen. Als de DGA die schuld niet meer kan aflossen omdat zijn privévermogen en inkomen ontoereikend is, heeft het bedrag van de schuld het vermogen van de BV definitief verlaten. Er is dan sprake van een uitdeling van winst, belast tegen het aanmerkelijkbelang-tarief van 25%. De inspecteur kan bij die aanslag – onder omstandigheden - een vergrijpboete opleggen. Rechtbank Noord-Holland heeft dat in een recente uitspraak bevestigd.

Ton Netjes was directeur-enigaandeelhouder van zijn holding-BV. Die BV hield 50% van de aandelen in BV X, de moedermaatschappij van BV Y en BV Z. Netjes verrichte werkzaamheden voor zijn holding en voor BV X. Na een boekenonderzoek constateerde de inspecteur dat Netjes over 2009, 2010 en 2011 geen salaris bij de BV had opgenomen, en dat zijn schuld in rekening-

BelastingBelangen Belastingplan 2017

Tarieven en heffingskortingen Aanpassing tarief loon- en inkomstenbelastingHet tarief in de inkomstenbelasting gaat iets omhoog, de bovengrens van de derde schijf – het startpunt voor de 52% heffing – wordt opgetrokken van € 66.421 naar 67.072.Het tarief 2017 luidt als volgt, voor personen die geboren zijn op of na 1 januari 1946: Heffingskortingen De algemene heffingskorting ga... Lees meer...

Wissel uw Wft-diploma nog deze maand in!

Werkt u als financial in een adviserende functie bij een financiële onderneming, dan moet u vakbekwaam zijn volgens de Wet op het financiële toezicht (Wft). Op 1 januari 2014 is het educatiesysteem voor Wft-diploma’s veranderd. U moet vóór 1 januari 2017 beschikken over een nieuwe versie van het Wft-diploma en oude diploma’s inwisselen. Doe dit nog deze maand om... Lees meer...

Rekenmachine%202(1) De balans opmaken van de vrije ruimte van 2015

Sinds 2015 hoeven organisaties de vrije ruimte niet meer ieder loontijdvak af te rekenen, maar mag dat in één keer over het hele afgelopen jaar. Een eventuele overschrijding van de vrije ruimte moet uiterlijk in de eerste loonaangifte over 2016 worden afgerekend. Is heteindheffingsloon van 2015gelijk aan of minder dan devrije ruimte van 2015? Dan hoeft uw organisatie over 2015 gee... Lees meer...

Eerder geplaatste artikelen

Wat moet er op de jaaropgaaf over 2015 staan?
Op de jaaropgaaf over 2015 die de werkgever begin dit jaar aan werknemers moet verstrekken, moet verplicht ook het totaalbedrag staan dat in 2015 bij de werknemer aan arbeidskorting is verrekend. De w...
Lees meer...
Groeiend aantal bedrijven hanteert nieuwe manier van geïntegreerd rapporteren
Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft Deloitte, dit jaar in samenwerking met MVO Nederland, een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse bedrijven “Integrated Reporting ...
Lees meer...
Eigen woning blijft net zo duur in 2016
Het eigenwoningforfait voor 2016 blijft gelijk aan dat van 2015 en blijft 0,75% voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.050.000. Het maximale aftrekpercentage voor de kosten v...
Lees meer...
Hier klikken