accountantsonline.nl: Groeiend aantal bedrijven hanteert nieuwe manier van geïntegreerd rapporteren
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.
Hier klikken

Groeiend aantal bedrijven hanteert nieuwe manier van geïntegreerd rapporteren

Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft Deloitte, dit jaar in samenwerking met MVO Nederland, een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse bedrijven “Integrated Reporting ()” toepassen. Bedrijven laten daarbij niet alleen zien hoe zij op financieel gebied waarde creëren, maar ook hoe zij op niet-financiële gebieden, zoals bijvoorbeeld op gebied van personeel, maatschappij of milieu, waarde creëren. Door deze niet-financiële aspecten ook als waardevol kapitaal te zien, zijn bedrijven in staat om op een meer holistische manier de organisatie aan te sturen. Dit kan de resultaten van het bedrijf positief beïnvloeden.

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer bedrijven zogenaamde integrated reports uitbrengen en dat deze rapportages ook van steeds hogere kwaliteit zijn. Toch blijken veel bedrijven moeite te hebben met rapporteren binnen de richtlijnen van Integrated Reporting.

Het blijkt niet eenvoudig om het business model van het bedrijf goed te beschrijven, met andere woorden hoe de financiële én niet financiële middelen ingezet worden om tot het bedrijfsresultaat te komen. Daarnaast is het lastig om de resultaten duidelijk te beschrijven ten opzichte van concrete doelstellingen. Vooral voor de niet-financiële middelen ontbreken vaak de noodzakelijke doelstellingen (bijvoorbeeld het verbruik van natuurlijk kapitaal) en worden deze veelal niet in de gebruikelijke (financiële) planning en control cycli meegenomen. Geïntegreerd denken, waarbij in alle relevante management beslissingen de impact op de verschillende kapitalen wordt meegenomen, zal nog verder ontwikkeld moeten worden.

“Wel geven bedrijven die hoog scoren in het onderzoek aan profijt te hebben gehad van de stappen die ze hebben gezet”, aldus Anneke Sipkens director Sustainability bij Deloitte. “Deze organisaties hebben beter inzicht in wat stakeholders verwachten en in wat materieel is om waarde te creëren. Tevens zien deze organisaties verbeteringen op het gebied van interne samenwerking en is er een stimulans om de belangrijke niet-financiële informatie met een hogere frequentie te verzamelen”.

Vooruitgang
Steeds meer bedrijven brengen een geïntegreerd verslag uit. Nederland is hierin een van de koplopers, naast Zuid-Afrika, Engeland en Brazilië. In andere landen, zoals bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en China, is een mooie vooruitgang te zien. Van de onderzochte Nederlandse bedrijven heeft 40 procent een geïntegreerd verslag. Het gaat hier met name om de AEX-genoteerde bedrijven. Daarnaast zijn er ook bedrijven die nog steeds apart een financieel en apart een duurzaamheidsverslag publiceren. Uit het onderzoek blijkt dat een bedrijf hoog kan scoren op principes, zonder dat het daadwerkelijk een geïntegreerd verslag heeft. Een aantal bedrijven zijn blijkbaar goed in staat om het proces van waardecreatie met financiele en niet- financiele middelen inzichtelijk te maken zonder hierbij verslagen te integreren.

Kwaliteit
Bedrijven blijken volgens het onderzoek bepaalde onderdelen in het IR-framework nog lastig in kaart te kunnen brengen. Met name bij het goed inzichtelijk maken van het business model, de lange-termijnstrategie en toekomstscenario’s worden problemen ondervonden . Het tijdig verzamelen van niet-financiële data is voor veel bedrijven vaak een uitdaging. “Ondanks deze moeilijkheden zien we een groeiend enthousiasme onder Nederlandse bedrijven om geïntegreerd  te kijken naar zowel financiële als duurzaamheidsprestaties,” meent Willem Lageweg van MVO Nederland. “Deze ontwikkeling biedt hoop voor de toekomst en zal het bedrijfsleven instaat stellen om met behulp van geïntegreerd denken en rapporteren beter zicht te krijgen op zowel financiële als maatschappelijke impact.” Bron: www.mvonederland.nl

 

 

 

Eerder geplaatste artikelen

legal.plattform.nl - LIVE
Wie laat zijn standaard contracten en overeenkomsten nog maken door een advocaat of jurist? Met de komst van legal.plattform.nl krijg je een eigen digitale kluis, digitale ondertekening van al je cont...
Lees meer...
Mei: hoog tijd voor de vakantiebijslag
De uitbetaling van de salarissen van mei zit eraan te komen en dat betekent dat veel werknemers met smart zitten te wachten op hun vakantiebijslag. Wat zijn de regels voor de uitbetaling van deze belo...
Lees meer...
R/C-schuld bij de BV: uitdeling van winst, mét boete
Veel directeuren-grootaandeelhouders hebben een schuld in rekening-courant bij hun BV. De DGA neemt geld bij de BV op, in rekening-courant, veelal om zijn lage salaris uit de BV aan te vullen. Als de ...
Lees meer...
Hier klikken